Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE EQUIPACIONS.CLUB

 

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Equipacions.club, en endavant EQUIPACIONS.CLUB SL amb  CIF: B-67413138 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès. A continuació s’especifiquen el detalls de la política de privacitat del lloc web.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per EQUIPACIONS.CLUB SLAixí mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de EQUIPACIONS.CLUB SL amb Av Eduard Toldrà 119, Vilanova i la Geltrú 08800, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

 

L’Usuari que envia la informació a EQUIPACIONS.CLUB SL és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant EQUIPACIONS.CLUB SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. EQUIPACIONS.CLUB SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. Es exonera EQUIPACIONS.CLUB SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per EQUIPACIONS.CLUB SL sempre que procedeixi de fonts alienes a EQUIPACIONS.CLUB SL.

 

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

 

EQUIPACIONS.CLUB SL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

 

 

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a EQUIPACIONS.CLUB SLB-67413138, Dir. Postal: Av Eduard Toldrà 119, Vilanova i la Geltrú 08800 -, també pot enviar un correu electrònic a: info@equipacions.club. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@equipacions.club indicant BAIXA a l’assumpte. Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades solicitándoselo al nostre personal, o bé al correu electrònic info@equipacions.club indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (EQUIPACIONS.CLUB SL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

EQUIPACIONS.CLUB SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, EQUIPACIONS.CLUB SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Aplázame

El usuario acepta que todos sus datos de carácter personal sean íntegramente cedidos a Aplazame desde el momento en que el usuario haya iniciado la contratación del servicio de pago aplazado ofrecido por ésta última en el momento de elegir la forma de pago. Esta aceptación se extiende a terceras entidades que tuvieran que acceder a los ficheros para el buen fin del contrato